Kontrole sanitarne gospodarstw domowych, lokali usługowych oraz zakładów przemysłowych w gminach, które ruszyły w ostatnim kwartale 2023 roku, są wynikiem wielu indywidualnych zgłoszeń oraz dużych problemów związanych z sytuacją ekologiczną w kraju. Kontrole podyktowane są też coraz bardziej rygorystycznymi przepisami unijnymi, dotyczącymi kwestii ochrony środowiska. Wraz z pierwszymi kontrolami przydomowych zbiorników na odprowadzanie nieczystości posypały się pierwsze kary za nieszczelne szambo.

Wysokość kar za nieszczelne szambo jest zależna od rodzaju wykrytych nieprawidłowości, np. braku dokumentów potwierdzających wywóz lub związanych z kontrolą samego zbiornika i jego szczelności. Nakładane kary finansowe mogą sięgać nawet 50 000 zł. Można się ich jednak ustrzec.

Jakie są kary za nieszczelne szambo?

Podstawą do przeprowadzania przez władze gmin kontroli, a więc i nakładania stosownych kar za nieodprowadzanie nieczystości zgodnie z przepisami oraz za nieszczelne zbiorniki, jest konieczność przygotowania sprawozdania, związanego z nowelizacją ustawy Wód Polskich z dnia 7 lipca 2022 roku.

Nielegalne odprowadzanie nieczystości wprost do gruntów, brak dokumentów potwierdzających odbiór ścieków przez wozy asenizacyjne czy wykrycie nieszczelności samych zbiorników może skutkować nałożeniem kary – za nieszczelne szambo lub pozostałe braki. W sumie kary sięgają od 5 000 do nawet 50 000 zł. Niejednokrotnie też powodem częstszych kontroli z urzędu gminy są skargi sąsiadów, którzy dopatrują się incydentów zatruwania środowiska przez współmieszkańców danej miejscowości. Takich incydentów w przyszłości można spodziewać się więcej – według analiz przeprowadzanych przez narzędzia Google, przynajmniej 300 osób w miesiącu wpisuje do wyszukiwarki frazę: „gdzie zgłosić nieszczelne szambo sąsiada”. Warto więc odpowiednio wcześnie zadbać o użytkowany zbiornik na nieczystości.

Jak przebiegają kontrole szamb szczelnych w Radomiu?

Kontrole urzędników obejmują przede wszystkim sprawdzenie dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości w sposób legalny i regularny, odpowiadający faktycznemu zużyciu wody przez użytkowników lokalu. Kontroli podlegają wnioski składane przez mieszkańców danej wsi, w których wskazują sposób odprowadzania nieczystości – kanalizację albo szambo szczelne, np. 10 m³. Właściciele przydomowych szamb muszą mieć podpisaną umowę na wywóz nieczystości.

Stan szamba sprawdzają gminni kontrolerzy w porozumieniu z rzeczoznawcami. Kara grzywny w wysokości 5 000 zł grozi już za samo ich niewpuszczenie na teren posesji. Jeśli podczas kontroli wyjdzie na jaw nielegalne odprowadzanie ścieków lub gdy stan techniczny zbiornika będzie zły, kary będą odpowiednio wyższe. Za niepodłączenie do miejskiej kanalizacji mimo takiej możliwości, przewidziana maksymalna kara to nawet 50 000 zł.

W jaki sposób można uniknąć kary za nieszczelne szambo?

Sposób na uniknięcie kary za nieszczelne szambo jest jeden, ale za to niezwykle skuteczny. Jeśli masz wątpliwości co do stanu technicznego swojego zbiornika na nieczystości lub gdy jesteś na etapie wybierania szamba dla swojej nowo powstającej nieruchomości, postaw na sprawdzone szambo betonowe od producenta. Najlepszymi, rekomendowanymi przez nas są w stu procentach szamba szczelne, w Radomiu oferowane w różnych wariantach i pojemnościach. Szambo betonowe od producenta to pewna jakość i jej dobry stosunek do ceny, a także gwarancja braku kłopotów formalnych podczas kontroli urzędników. Jeśli jesteś zainteresowany niedrogim i pewnym szambem betonowym, jako producent zachęcamy do kontaktu.