Według polskiego prawa wyróżniamy sześć rodzajów działek:

 • budowlane,
 • rekreacyjne,
 • inwestycyjne,
 • leśne,
 • siedliskowe,
 • rolne.

To oznacza, że mówimy o terenach znajdujących zastosowanie w wielu aspektach życia. Nic więc dziwnego, że wyposażenie przestrzeni może się różnić. Nieodzownym elementem pozostaje jednak konieczność odprowadzania wszelakich nieczystości z instalacji sanitarnych. W tym celu warto zamontować podziemny zbiornik, czyli szambo betonowe. Sprawdźmy zatem, czy istnieją przepisy prawne regulujące kwestię uzyskania pozwolenia na budowę.

Gdzie można wybudować szambo prefabrykowane?

Najpierw przeanalizujemy, w jakich miejscach dozwolono przeprowadzać montaż szamba betonowego. Kwestię tę dokładnie określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Według przytoczonego aktu normatywnego tego typu zbiorniki można budować na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz tych, których miejski plan zagospodarowania przestrzennego na to w pełni pozwala. Dodatkowo wykluczone są obszary najbardziej narażone na powodzie, a także tereny podlegające szczególnej ochronie środowiska.

Jeden metr sześcienny potrafi zrobić kolosalną różnicę w kwestii pozwolenia na budowę

Przepisy prawne zawsze są określane na podstawie jakichś wytycznych. W przypadku szamb betonowych gotowych, kluczowe znaczenie ma klasyfikacja zbiorników według ich pojemności. Przeanalizujmy zatem dwie grupy.

Szamba betonowe nie większe niż 10 m3

To podziemne zbiorniki przeznaczone zwłaszcza dla zabudów jednorodzinnych. Według szacunków dla czteroosobowej rodziny wystarczające okazują się zazwyczaj szamba betonowe mające od 4 do 8 metrów sześciennych. Wcześniej już wspomniane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku wyjaśnia, że zbiorniki bezodpływowe, których pojemność jest nie większa niż 10 m3, nie wymagają uzyskania pozwolenia na ich budowę. Wystarczy tylko zgłosić zamiar takiej budowy odpowiedniemu organowi administracji – staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu. Co ważne, brak odpowiedzi w ciągu 30 dni także oznacza otrzymanie zgody.

Szamba betonowe większe niż 10 m3

W przypadku tej grupy należy poświęcić znacznie więcej uwagi wszelkim formalnościom. Zbiorniki o pojemności wynoszącej ponad 10 m3 można oczywiście wybudować, ale tylko pod warunkiem uzyskania oficjalnego pozwolenia. Jest ono udzielane między innymi na podstawie dołączonego w składanym wniosku projektu budowlanego. Urzędy zazwyczaj wymagają udokumentowania szczelności szamba betonowego. Producent MK BET zwraca szczególną uwagę na ten czynnik.

Montaż szamba betonowego – jakie warunki trzeba spełnić?

Oprócz zgłoszenia zamiaru budowy do właściwego organu administracji lub konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, trzeba jeszcze spełnić inne warunki dotyczące szamb betonowych. Producent MK BET ma w swojej ofercie zbiorniki o pojemności od 4 do 12 m3, więc ponownie skupimy się na dwóch grupach. Szamba prefabrykowane do 10 m3 muszą:

 • znajdować się przynajmniej 2 metry od granicy sąsiedniej działki, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego;
 • być w odległości co najmniej 5 metrów od okien i drzwi zewnętrznych pomieszczeń przeznaczonych dla ludzi.

W przypadku szamba betonowego gotowego powyżej 10 m3 obowiązują następujące wymogi:

 • 30 metrów od drzwi zewnętrznych i okien pomieszczeń;
 • 7,5 m od granicy działki sąsiedniej;
 • 10 metrów od ciągu pieszego lub linii, która rozgranicza drogi.